รับทำประกันการเดินทางเพื่อยื่นวีซ่า
Travel  Insurance For Visa

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยจากการเดินทางไปต่างประเทศ

ProudWindTravel.com  รับทำประกันชีวิตเพื่อการท่องเที่ยวต่างประเทศทั่วโลก และภายในประเทศไทย ซึ่งมีให้ท่านเลือกหลายราคาตามทุนประกันที่ท่านต้องการ คือ 1 ล้าน, 1.5 ล้าน และ 2 ล้าน 

ทั้งนี้ ประกันชีวิตสำหรับการท่องเที่ยว หากท่านยื่นวีซ่าแล้วผลวีซ่าไม่ผ่าน ท่านสามารถขอเงินคืนได้เต็มจำนวน โดยที่ท่านไม่ต้องกังกลว่าจะสูญเงินแต่อย่างไร หรือแม้กระทั่งท่านที่ต้องการเลื่อนวันเดินทางหรือเปลี่ยนวันคุ้มครองของประกัน ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ฟรี
Insurance for Students Study Abroad


Insurance for Foreigners

Australia - Austria - Belgium - Canada - Czech - Denmark - Finland - France - Germany - Greece - Hungary - Iceland - Ireland - Italy - Latvia - Lithuania - Luxembourg - Netherlands - New Zealand - Norway - Spain - Sweden - Switzerland - UAE - UK - USA

ProudWindTravel-banner