อยากไปทำงานเกษตรที่แคนาดา

งานเกษตรกรที่ประเทศแคนาดา กำลังมีความต้องการแรงงานชาวต่างชาติมากขึ้น  เนื่องจากชาวแคนาดาปฏิเสธการทำงานใช้แรงงานในภาคเกษตรเพื่อแลกกับค่าแรงขั้นต่ำที่ถูกมองว่าเป็นการได้รับค่าจ้างไม่คุ้มเหนื่อย  ด้วยความต้องการดังกล่าวนี้เอง ทำให้ตลาดแรงงานเกษตรกรที่ประเทศแคนาดาในช่วงปี 2562-2564 มีการขยายตัวและความต้องการมากขึ้นเป็นอย่างมาก