รับทำวีซ่าทุกประเภท และทุกประเทศทั่วโลก

ProudWindTravel.com เรามีบริการรับทำวีซ่าสำหรับลูกค้าที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศทั่วโลก เช่น วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าเยี่ยมเยียน วีซ่าเชงเก้น วีซ่าแต่งงาน วีซ่านักเรียน วีซ่าทำงาน วีซ่าย้ายถิ่นฐาน และ วีซ่าเกษียณอายุ

บริการรับทำวีซ่า

วีซ่าท่องเที่ยว

วีซ่าทำงาน

วีซ่าแต่งงาน

วีซ่านักเรียน

ประกันภัย

ตั๋วเครื่องบิน

ไทยวีซ่า Thai Visa

แผนการท่องเที่ยว

ProudWindTravel.com บริการรับขอวีซ่าทั่วโลก

เรามีบริการรับยื่นขอวีซ่าออนไลน์และจัดเตรียมเอกสารให้คนที่ต้องการขอวีซ่าเพื่อให้การขอวีซ่าของคุณง่ายสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น เราสามารถช่วยคุณขอวีซ่าสำหรับประเทศในกลุ่มวีซ่าเชงเก้น ทุกประเทศ / อังกฤษ / สหรัฐอเมริกา / แคนาดา / ปากีสถาน / นิวซีแลนด์/ ดูไบ/ ออสเตรเลีย/ จีน/ เกาหลี และวีซ่าสำหรับประเทศอื่นๆ อีกมากมายทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น วีซ่าเยี่ยมเยียน วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่านักเรียน วีซ่าแต่งงาน วีซ่าทำงาน วีซ่าเกษียณอายุ

ProudWindTravel.com จัดเตรียมเอกสารให้คุณทุกขั้นตอนจนกว่าการสมัครของคุณจะเสร็จสมบูรณ์ นอกจากนี้เรายังสามารถช่วยในการแก้ไขปัญหาสำหรับลูกค้าที่การขอวีซ่าครั้งก่อนไม่ผ่าน หากคุณสนใจในบริการของเราและต้องการให้เราดูแลแก้ไขปัญหาของคุณเราสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าใหม่ในนามของคุณได้ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

ออสเตรเลีย
Australia

ออสเตรีย
Austria

เบลเยี่ยม
Belgium

แคนาดา
Canada

เชก
Czech

เดนมาร์ก
Denmark

ฟินแลนด์
Finland

ฝรั่งเศส
France

เยอรมันนี
Germany

กรีก
Greece

ฮังการี
Hungary

ไอซ์แลนด์
Iceland

อิตาลี
Italy

ลัตเวีย
Latvia

ลิทัวเนีย
Lithuania

ลักเซมเบิร์ก
Luxembourg

เนเธอร์แลนด์
Netherlands

นิวซีแลนด์
New Zealand

นอร์เวย์
Norway

สเปน
Spain

สวีเดน
Sweden

สวิสเซอร์แลนด์
Switzerland

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
UAE

อังกฤษ
UK

อเมริกา
USA

ไอร์แลนด์
Ireland

วีซ่าท่องเที่ยว

วีซ่าท่องเที่ยว หมายถึง เอกสารที่ชาวต่างชาติต้องขอเพื่อเพื่อเข้าประเทศนั้นๆ ซึ่งเป็นใบอนุญาตในการเข้าประเทศที่เขามีข้อจำกัดว่า ต้องมีวีซ่าถึงจะเข้าประเทศเขาได้ บางประเทศ วีซ่าจะมีลักษณะเป็นสติ๊กเกอร์ที่เขานำมาติดในเล่มพาสปอร์ตของเราเมื่อเราขอวีซ่าผ่านเขาก็จะติดสติ๊กเกอร์ไว้ในเล่มพาสปอร์ต และแต่ถ้าวีซ่าไม่ผ่านเขาก็จะให้เป็นเอกสารชี้แจงเหตุผลว่าทำไมเขาไม่ให้วีซ่าเรา และในบางประเทศวีซ่าอาจจะออกมาเป็นรูปเอกสารที่ส่งมาให้เราทางอีเมล์ และเราต้องปริ้นออกมาไว้เพื่อโชว์หลักฐานให้กับ ตม. ที่สนามบินตรวจสอบเอกสารเราก่อนที่จะอนุญาตให้เราเข้าประเทศของเขา ทั้งนี้ ตม.หรือที่เราเรียกว่า Immigration อาจจะสัมภาษณ์เราว่าทำไมเราไปทำอะไรที่ประเทศเขา และจะไปที่ไหนบ้าง จะเดินทางออกจากประเทศเขาวันไหน ซึ่งบางครั้งเขาอาจจะขอดูใบจองโรงแรมและตั๋วเครื่องบินขากลับของเราด้วย เพื่อให้มั่นใจว่าเราเข้าไปประเทศเขาแล้วจะกลับออกมาตามวีซ่าจะหมดอายุ หรือไม่อยู่เกินวีซ่า ส่วนใหญ่แล้วคนที่มีวีซ่าเข้าประเทศนั้นแล้วมักจะได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศได้ แต่พึงระวังว่าเราห้ามอยู่เกินที่วีซ่ากำหนด ก่อนเดินทางควรดูรายละเอียดวีซ่าของตัวเองก่อนว่าเขาให้อยู่ได้สูงสุดกี่วัน และเข้า-ออกประเทศเขาได้กี่ครั้ง และที่สำคัญอายุของพาสปอร์ตควรจะเหลือมากกว่า 6 เดือนขึ้นไปด้วยค่ะ 

ส่วนรายละเอียดของการขอวีซ่าประเทศต่างๆ ท่านสามารถดูได้ตามลิ้งของแต่ละประเทศที่บริษัทได้แจ้งไว้หน้าเว็บไซต์ได้เลยค่ะ


วีซ่าทำงาน

วีซ่าทำงาน หมายถึง เอกสารที่ชาวต่างชาติต้องเพื่อให้ได้รับการอนุญาตในการทำงานได้ในประเทศนั้นที่เราขอวีซ่า ซึ่งตัววีซ่าอาจจะเป็นสติ๊กเกอร์ที่เขานำมาติดในพาสปอร์ตของเราเมื่อเราขอวีซ่าผ่าน หรือบางประเทศวีซ่าอาจจะออกมาเป็นรูปเอกสารที่ส่งมาให้เราทางอีเมล์แล้วเราก็จะต้องปริ้นออกมาไว้เพื่อโชว์หลักฐานให้กับ ตม. ที่สนามบินตรวจสอบเอกสารเราก่อนที่จะอนุญาตให้เราเข้าประเทศเขา ทั้งนี้ ตม.หรือที่เราเรียกว่า Immigration ตรวจคนเข้าเมืองที่จะอนุญาตให้เราเข้าประเทศเขาได้ และในตัววีซ่านั้นก็จะกำหนดอายุของวีซ่าไว้ด้วยว่าสามารถอยู่ได้นานแค่ไหน และถ้าวีซ่าหมดอายุเราสามารถต่ออายุวีซ่าได้ที่นั่น ส่วนใหญ่แล้วนายจ้างของเราจะเป็นผู้ดำเนินการให้ บางประเทศเราอาจจะต้องดำเนินการเองโดยมีนายจ้างเป็นผู้ออกเอกสารรับรองการทำงานให้ หากไม่มีเอกสารรับรองจากนายจ้างเราก็ไม่สามารถต่ออายุวีซ่าได้ และจำเป็นต้องเดินทางออกนอกประเทศเขาก่อนวีซ่าจะหมดอายุ กรณีเราเปลี่ยนนายจ้างใหม่ เราก็ต้องขอเอกสารจากนายจ้างใหม่เพื่อนำไปขอวีซ่าเพื่ออยู่ทำงานต่อได้ ข้อควรระวังการขอวีซ่าทำงาน อายุของพาสปอร์ตควรจะเหลือมากกว่า 1 เดือนขึ้นไปค่ะ 

หมายเหตุ : การที่เราจะมีสิทธิในการขอวีซ่าเพื่อทำงานที่ต่างประเทศได้นั้น เราต้องมีเอกสารรับรองการจ้างงานจากนายจ้างก่อนเราถึงจะสามารถมาดำเนินการยื่นขอวีซ่าได้ หากคุณยังไม่มีนายจ้างที่จะจ้างงานคุณที่ต่างประเทศ คุณจะไม่สามารถยื่นขอวีซ่าเพื่อไปทำงานที่ประเทศปลายทางที่คุณจะไปได้


วีซ่าแต่งงาน

วีซ่าแต่งงาน หรือ วีซ่าคู่หมั้น สามารถแบ่งออกได้ 2 กรณี คือ แบบที่ 1 ถ้าต้องการติดตามสามีหมายความว่าคุณทั้งสองคนได้จดทะเบียนสมรสกันแล้วและมีวัตถุประสงค์จะย้ายถิ่นฐานติดตามสามีไปอยู่ต่างประเทศ หรือ แบบที่ 2 กรณีที่ยังไม่แต่งงานกัน แต่ต้องการจะไปจดทะเบียนสมรสที่ปลายทาง เราก็สามารถทำได้เช่นกัน แต่กรณีนี้ ต้องดูระเบียบแต่ละประเทศว่า ต้องแต่งงานให้แล้วเสร็จภายในกี่วันหลังจากได้วีซ่าแล้ว เงื่อนไขของแต่ละประเทศก็จะแตกต่างกันไป ดังนั้นจึงควรศึกษากฏระเบียบของประเทศที่คุณต้องการจะย้ายถิ่นฐานไปอยู่ก่อนดำเนินการขอวีซ่า ส่วนเรื่องเอกสารที่ใช้ประกอบการขอวีซ่านั้น สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของสถานทูตของแต่ละประเทศได้ เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการเตรียมเอกสาร เพราะบางประเทศนั้นอาจจะมีเงื่อนไขในการเรียนภาษาให้ผ่านในระดับ A1 ก่อนจึงจะสามารถขอวีซ่าได้ บางประเทศก็จะกำหนดจำนวนปีที่รู้จักกันมาและรายละเอียดอื่นๆ อีกมากมาย 

หากท่านใดสนใจจะใช้บริการของเราบริษัท Proudwind เราก็พร้อมที่จะให้บริการท่านเพื่อให้การขอวีซ่าของท่านนั้นดำเนินการได้รวดเร็วและง่ายขึ้นค่ะ


วีซ่านักเรียน

วีซ่านักเรียนเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ จะมีระยะเวลาของวีซ่าเท่ากับระยะเวลาที่ท่านได้ลงทะเบียนเรียนและชำระค่าเล่าเรียน ค่าเรียนเรียบร้อยแล้วเท่านั้น ถึงจะสามารถนำเอกสารมาดำเนินการขอวีซ่านักเรียนได้ ซึ่งแต่ละประเทศก็จะมีคอร์สเรียนที่หลากหลาย มีทั้งวีซ่าสำหรับไปเรียนภาษา หรือวีซ่าสำหรับเรียนต่อระดับวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ Immigration จะยึดเอาใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียนและจดหมายตอบรับจากทางโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาว่าจะให้วีซ่านักเรียนที่มีอายุนานกี่เดือนหรือกี่ปี วีซ่านักเรียนอาจมีอายุตั้งแต่ 2 เดือน ไปจนถึง 4 ปี และอาจเป็นวีซ่าที่ครอบคลุมการเรียนหลักสูตรเดี่ยว กับสถาบันเดียว ไปจนถึงวีซ่าที่ครอบคลุมการเรียน 2-4 หลักสูตร กับสถาบัน 1-2 แห่ง ที่ไม่จำเป็นต้องอยู่ในเครือเดียวกัน นักเรียน / นักศึกษาจำเป็นจะต้องได้รับการตอบรับเข้าเรียนจากหลักสูตรที่ได้สมัครลงเรียนไว้ ซึ่งปกติเป็นการตอบรับแบบไม่มีเงื่อนไขจากสถาบันแห่งที่หนึ่ง และเป็นการตอบรับแบบมีเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง จากสถาบันแห่งที่สอง กรณีเคสที่สมัครไปเรียนภาษาแล้วต่อด้วยเรียนต่อในระดับวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย

ทากท่านสนใจใช้บริการจากบริษัทเราในการขอวีซ่านักเรียนโปรดติดต่อเข้ามาตามที่อีเมล์หรือเบอร์โทรศัพท์ของบริษัท Proudwind ที่ให้ไว้หน้าเว็บไซต์นี้ได้เลยค่ะ

เอกสารที่ใช้สำหรับขอวีซ่านักเรียน

 1. หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใช้งานได้เกิน 6 เดือน และหนังสือเดินทางเล่มเก่าทุกเล่มที่มี
 2. หนังสือตอบรับจากสถานที่ศึกษาที่สมัครลงเรียน
 3. รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง 1 รูป อายุไม่เกิน 6 เดือนฉากหลังต้องเป็นสีขาว, สีขาวนวลเท่านั้น
  ขนาด 35 มม.x 45 มม. (1 นิ้วครึ่ง x 20 นิ้ว)
 4. สำเนา บัตรประชาชน/ บัตรประจำตัวข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อ)
 5. หลักฐานการเรียนจบการศึกษาครั้งสุดท้าย เช่น ประกาศนียบัตร หรือ ปริญญาบัตรพร้อม Transcript
  หลักฐานที่เคยเรียนเพิ่มเติม หรือ เข้ารับการอบรมในขณะที่กำลังศึกษาหรือหลังจบการศึกษาแล้ว เช่น
  สำเนาประกาศนียบัตร พร้อมหลักฐานต่างๆว่าเคยเข้าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนสอนภาษา
 6. หนังสือตอบรับจากสถานศึกษาในประเทศนั้น ระบุ ชื่อหลักสูตร/ค่าเล่าเรียน/ระยะเวลาเรียนทั้งหมด
  /จำนวนชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์/วุฒิทางการศึกษาที่จะได้ รับเมื่อเรียนสำเร็จแล้ว
 7. หลักฐานการเงินของผู้ที่จะรับผิดชอบจ่ายค่าเล่า เรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในระหว่างการศึกษาที่
  ประเทศนั้น หนังสือรับรองจากผู้ออกค่าใช้จ่าย รับรองว่าจะออกค่าใช้จ่ายให้ ในกรณีที่ผู้ออกค่าใช้จ่ายมิใช่
  บิดา-มารดา ต้องมี หลักฐานแสดงว่าท่านมีความสัมพันธ์อย่างไรกับผู้ออก ค่าใช้จ่าย เช่น
  สำเนาทะเบียนบ้านของท่าน และของผู้ออกค่าใช้จ่าย และจดหมายชี้แจงความสัมพันธ์อย่างละเอียด
  สมุดบัญชีธนาคารทุกเล่มที่มีของผู้ออกค่าใช้จ่าย (พร้อมสำเนาย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน)
 8. หลักฐานการทำงานของผู้ออกค่าใช้จ่าย ถ้ามีธุรกิจส่วนตัว ให้นำหลักฐานการประกอบธุรกิจ เช่น
  หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ บัญชีรายการทางการ เงินของธุรกิจ สมุดบัญชีธนาคารของธุรกิจ
 9. หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
 10. หลักฐานรายได้ เช่น ใบแสดงรายการเงินเดือน (Pay Slip ถ้ามี ) หลักฐานการถือครองหุ้น ฯลฯ
  หลักฐานทรัพย์สินที่มี เช่นโฉนดที่ดิน
 11. หลักฐานที่พักอาศัยระหว่างศึกษา ระบุชื่อ/ที่อยู่ หรือสัญญาเช่า (ถ้ามี)
  สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรกและหน้าที่มีตราประทับทุกหน้าของผู้ รับรอง
  หลักฐานการเงินของผู้รับรอง หลักฐานการเป็นเจ้าของที่พักอาศัยของ ผู้รับรอง หรือสัญญาเช่า
  หลักฐานการติดต่อระหว่างท่านกับผู้รับรองเช่น จดหมาย ใบเสร็จค่าโทรศัพท์ รูปถ่าย ฯลฯ
 12. ใบรับรองการตรวจสุขภาพ ใบรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (บริษัทจะแจ้งอีกครั้ง)
   

ขั้นตอนการดำเนินการขอวีซ่านักเรียน

ขั้นตอนที่ 1:
ทำสัญญาและชำระส่วนมัดจำค่าบริการกับบริษัท หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะสัมภาษณ์คุณและSponsor อาจจะสัมภาษณ์ที่สำนักงาน หรืออาจสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ หรือทาง Email หรือตามความสะดวกของทั้งสองฝ่าย

ขั้นตอนที่ 2:
ประสานงานเพื่อปรึกษาหารือกับลูกค้าอีกครั้ง เพื่อกำหนดขั้นตอนการดำเนินการและระยะเวลาการดำเนินการให้กับลูกค้าทราบอย่างละเอียดและส่งรายการเอกสารให้กับลูกค้าและSponsor รวมถึงการออกแบบการนำเสนอให้กับลูกค้า

ขั้นตอนที่ 3:
ติดตามและให้คำปรึกษาด้านเอกสารของลูกค้า และ Sponsor /นัดตรวจสุขภาพเพื่อขอใบรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ขั้นตอนที่ 4:
รวบรวมเอกสาร เพื่อแปลเอกสาร กรอกฟอร์ม เพื่อเรียบเรียงเอกสารและเขียนจดมายอธิบายเหตุผลประกอบการขอวีซ่าและซักซ้อมการสัมภาษณ์ให้กับลูกค้า

ขั้นตอนที่ 5: ดำเนินการยื่นใบสมัครขอวีซ่าให้กับลูกค้า โดยมีพนักงานดูแลลูกค้าที่สถานทูต


ประกันชีวิต

การเดินทางไปต่างประเทศนั้นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญมากอีกอย่างหนึ่ง คือ ประกันชีวิตที่จะใช้ในการเดินทางเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยที่ต่างประเทศเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ซื้อประกันชีวิต เนื่องจากที่ต่างประเทศนั้นค่ารักษาพยาบาลแพงมาก  

ในบางประเทศนั้น ประกันชีวิตถือเป็นเอกสารบังคับในการใช้ประกอบการขอวีซ่าและหากผู้ขอวีซ่าไม่มีประกันชีวิตยื่นประกอบในการขอวีซ่าด้วย วีซ่าก็จะไม่ผ่านโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เชงเก้นวีซ่า เขาบังคับทำประกันชีวิต และทุนประกันชีวิตต้องครอบคลุมค่าใช้จ่ายได้เมื่อเกิดเหตุ หรือเจ็บป่วยในระหว่างการเดินทาง ทุนประกันนั้นจะต้องเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยเช่นกันค่ะ


ตั๋วเครื่องบิน

ตั๋วเครื่องบินเป็นอีกหนึ่งเอกสารที่จำเป็นใช้ประกอบในการขอวีซ่า โดยระบุวันเดินทางไปและวันเดินทางกลับให้ตรงกับการขอวีซ่าและการซื้อประกัน ทุกอย่างต้องสัมพันธ์กัน หรือประกันอาจจะมากกว่าก็ไม่เป็นไรแต่ห้ามน้อยกว่าวันเดินทางกลับของตั๋วเครื่องบิน และถ้าไม่จำเป็น ไม่ควรซื้อตั๋วเครื่องบินจริงในการขอวีซ่า ควรใช้แค่ใบจองตั๋วเครื่องบินก็พอ เพราะหากวีซ่าไม่ผ่านคุณจะได้ไม่สูญเงินในการซื้อตั๋วเครื่องบินจริง 

สำหรับบริษัท Proudwind ของเรามีบริการออกใบจองตั๋วเครื่องบินเพื่อใช้ในการขอวีซ่าให้กับลูกค้าด้วยค่ะ หากท่านต้องการใช้บริการในการซื้อใบจองตั๋วเครื่องบิน ท่านสามารถซื้อได้ผ่านลิ้งค์การจองตั๋วเครื่องบินของบริษัทเราได้เลยนะคะ


แผนการท่องเที่ยว

การขอวีซ่าเพื่อไปท่องเที่ยวต่างประเทศ ยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญมากและหากไม่มี อาจทำให้วีซ่าคุณไม่ได้รับอนุมัติได้ นั่นก็คือ แผนการท่องเที่ยว และแผนการท่องเที่ยวที่ดีนั้นต้องทำควบคู่กับการจองโรงแรมด้วย และการเขียนแผนการท่องเที่ยวนั้นต้องสัมพันธ์กันกับโรงแรมที่จะไปพักด้วย จะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้ เพราะเมื่อเราเดินทางไปเที่ยว เราต้องรู้ว่าจะไปเที่ยวที่ไหน และจะพักที่ไหนในระหว่างการเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศนั้น ซึ่งเราต้องโชว์หลักฐานหรือแผนการเดินทางให้เห็นเด่นชัด รวมถึงเมื่อเราได้วีซ่ามาแล้ว ตม. (Immigration) ของประเทศปลายทางอาจจะขอดูแผนการท่องเที่ยวและโรงแรมที่เราจะไปพักด้วย ซึ่งเราต้องโชว์ทั้ง ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ใบจองโรงแรม และแผนการท่องเที่ยวด้วย

หากท่านมีปัญหาในการเขียนแผนการท่องเที่ยวและการจองโรงแรมเพื่อใช้ประกอบในการยื่นขอวีซ่า ท่านสามารถใช้บริการบริษัท Proudwind ได้นะคะเรายินดีให้บริการในราคาเป็นกันเองค่ะ


Australia - Austria - Belgium - Canada - Czech - Denmark - Finland - France - Germany - Greece - Hungary - Iceland - Ireland - Italy - Latvia - Lithuania - Luxembourg - Netherlands - New Zealand - Norway - Spain - Sweden - Switzerland - UAE - UK - USA

ProudWindTravel-banner