วีซ่าสหรัฐอเมริกา 
Visa USA

เอกสารประกอบการขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา

1. หนังสือเดินทาง (Passport) ต้องมีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน
    (กรุณานำหนังสือเดินทางเล่มเก่ามาด้วย ถ้ามี)

2. รูปถ่ายสี รูปถ่ายขนาด 2×2 นิ้ว รูปสีเท่านั้น พื้นหลังสีขาว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน 

3. ใบเสร็จค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกาต้องชำระที่ไปรษณีย์เท่านั้น

4. จดหมาย แสดงวัตถุประสงค์ในการเดินทางไปหสรัฐอเมริกา

5. สำเนาสมุดบัญชี สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก หนังสือรับรองจากธนาคาร

6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

7. สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล,

    ใบหย่า และ ทะเบียนสมรสต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น / สำเนาสูติบัตร

วีซ่าอเมริกา ประเภทท่องเที่ยว/ธุรกิจ (B-1/B-2)

วีซ่าประเภทนี้ สำหรับผู้ที่เดินทางไปสหรัฐอเมริกาชั่วคราวเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือท่องเที่ยวพักผ่อนมักจะออกร่วมกันเป็นวีซ่าเดียว เป็นวีซ่าชนิด B-1/B-2

– วีซ่าชนิด B-1 เป็นวีซ่าสำหรับผู้เดินทางที่ต้องติดต่อกับผู้ร่วมงาน ผู้เข้าประชุมเชิงวิทยาศาสตร์ การศึกษา อาชีพ และธุรกิจ การจัดการสินทรัพย์ หรือต่อรองสัญญา

– วีซ่าชนิด B-2 สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางเพื่อการพักผ่อน การท่องเที่ยว เยี่ยมเยียนเพื่อนฝูงหรือญาติ การรักษาด้านการแพทย์ และการเข้าร่วมงานการกุศล กิจกรรมเพื่อสังคม

ข้อมูลเกี่ยวกับ วีซ่าอเมริกา ประเภท B-1 / B-2 / J-1/ F-1

วีซ่า B-1/B-2/J-1/F-1 เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่เดินทางไปสหรัฐอเมริกาชั่วคราวเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
  – B-1 เพื่อพักผ่อน หรือเข้ารับการรักษาด้านการแพทย์ โดยทั่วไปแล้ว วีซ่าชนิด B-1 เป็นวีซ่าสำหรับผู้เดินทางที่ต้องติดต่อกับผู้ร่วมงาน ผู้เข้าประชุมเชิงวิทยาศาสตร์ การศึกษา อาชีพ และธุรกิจ การจัดการสินทรัพย์ หรือต่อรองสัญญา

– วีซ่าชนิด B-2 สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางเพื่อการพักผ่อน การท่องเที่ยว เยี่ยมเยียนเพื่อนฝูงหรือญาติ การรักษาด้านการแพทย์ และการเข้าร่วมงานการกุศล กิจกรรมเพื่อสังคม หรือกิจกรรมด้านการบริการ วีซ่า B-1 และ B-2 มักจะออกร่วมกันเป็นวีซ่าเดียว เป็นวีซ่าชนิด B-1/B-2/J-1/F-1

– วีซ่า J-1 เป็นวีซ่าสำหรับนักเรียน หรือนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในประเทศไทยและต้องการเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยนทั้งในเรื่องวัฒนธรรมหรือวิชาการ โดยผู้ขอจะได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศได้สูงสุด 2 ปี อีกทั้งได้รับอนุญาตให้ทำงานโดยไม่จำกัดชั่วโมงการทำงาน และไม่จำกัดจำนวนงาน

ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 5,800 / คน


กระบวนการสัมภาษณ์

การไปสัมภาษณ์ที่สถานทูต และการเตรียมความพร้อม และกระบวนการการสัมภาษณ์
1) เตรียมความพร้อมล่วงหน้า
2) ตรวจสอบเอกสารว่าครบถ้วนหรือไม่ ใส่แฟ้มให้เรียบร้อย
3) นำสิ่งของติดตัวไปให้ได้น้อยที่สุด
4) บัตรประชาชน (ใช้ฝากมือถือและกุญแจรถ ได้เพียงคนละชิ้น)
5) ตรวจสอบที่ตั้งสถานทูต ควรไปถึงก่อนเวลานัดหมาย 30 นาที

 กรุงเทพมหานคร: 

         ลง BTS เพลินจิต ทางออก 5 หรือMRTลุมพินี แล้วต่อวินมอเตอร์ไซค์หรือแท็กซี่ไปที่หน้าสถานทูตได้เลย หรือ ถ้านำรถส่วนตัวไป สามารถจอดได้ที่ตึกสินธรตรงข้ามสถานทูต เสียค่าบริการประมาน 100บาท/1ชั่วโมง  (สามารถซื้อของในตึกนั้นในราคาที่ต้องจ่ายค่าจอด แล้วให้ทางร้านประทับตราได้)

เชียงใหม่:

นั่งรถแดงไปลงหน้ากงสุลฯ หรือถ้านำรถมา สามารถจอดได้ที่เทศบาลนครเชียงใหม่หรือตลาดข้างๆ หากมาสายกว่าเวลานัด 1 ชั่วโมงจะต้องทำการจองคิวใหม่ในระบบอีกครั้ง แต่ไม่ต้องสมัครใหม่

Australia - Austria - Belgium - Canada - Czech - Denmark - Finland - France - Germany - Greece - Hungary - Iceland - Ireland - Italy - Latvia - Lithuania - Luxembourg - Netherlands - New Zealand - Norway - Spain - Sweden - Switzerland - UAE - UK - USA

ProudWindTravel-banner